Lidgeld seizoen 2024 – 2025

Beste Ouders en spelers
De structuur en organisatie van Ezaart Sport heeft dit jaar weer wat meer vaste vorm
gekregen. Onze club wordt op een meer professionele manier geleid en de spelers
worden sportief naar een hoger niveau begeleid.
De ouders die ingegaan zijn op de uitnodiging van de club en bestuur om de
algemene vergadering van januari bij te wonen, hebben daar reeds inzage in
gekregen.
De ouders die deze afspraak gemist hebben, kunnen het verslag nog raadplegen op
de website van KFC Ezaart sport. https://ezaartsport.be/

Ezaart Sport is ondertussen in de wijde omgeving uitgegroeid tot een grote
voetbalclub met een solide jeugdbegeleiding.
Onze Sportieve cel is van start gegaan met onder meer als doel aandachtig de
sportieve vooruitgang van onze jeugdspelers en -trainers opvolgen en bijsturen waar
nodig en ook toezien op een correcte doorgroei vóór en tijdens het voetbalseizoen.
Om die doelstelling te laten slagen, hebben we als club echter nog wel wat werk voor
de boeg.
De periode om nieuwe spelers in te schrijven loopt van 1/8/2024 t.e.m. 18/9/2024
én bijkomend voor U6 van 1/12/2024 t.e.m. 29/1/2025.
In de tweede helft van mei moet KFC Ezaart Sport aan de KBVB het aantal ploegen
doorgeven die gaan deelnemen aan de competitie van 2024-2025. Voor ons is het dan
ook van groot belang dat we het aantal spelers kennen die in competitieverband willen
aantreden.
Daarom verzoeken we elke ouder vóór 21-05-2024 het lidgeld voor het volgend
voetbalseizoen per kind over te maken. Indien je kind na deze datum toch nog lid
wenst te blijven, betekent dat een extra kost van 25 euro om de voetballer terug in
te schrijven bij de voetbalbond.
Wij hopen van harte op jullie steun en tijdig alle lidgelden te mogen ontvangen.

Uitpas cheques van de gemeente Mol worden door onze club aanvaard als
betalingsmiddel voor het lidgeld. Deze kunnen bezorgd worden aan de voorzitter Swa
Vandeweyer.
Denk ook aan het sportvoordeel dat je ziekenfonds je jaarlijks uitbetaalt. Gebruik
deze optie! In de loop van het nieuwe seizoen zullen er de datums gecommuniceerd
worden wanneer de aanvraagformulieren hiervoor kunnen worden ingevuld.
Hieronder vindt U een overzicht terug van de lidgelden voor seizoen 2024-2025.

CategorieGeboortejaarLidgeld (vóór 21-05-2024)
U6-U9t.e.m. 2016€ 235,00
U10-U112015 – 2014€ 245,00
U12-U132013 – 2012€ 255,00
U15 2011 – 2010€ 255,00
U172009 – 2008€ 255,00
U212007 – 2004€ 270,00
RESERVEB/1stePLOEG2003 en ouder€ 285,00

Gelieve het lidgeld over te maken op rekeningnummer BE75 7450 6079 7851 van
KFC Ezaart Sport met de vermelding van : “Lidgeld 2024-25 + Team + Naam
Voornaam + geboortedatum”.

Indien je om één of andere reden het gevraagde lidgeld niet kan storten, verzoeken
we je dit tijdig met Swa Vandeweyer te bespreken.
Swa is bereikbaar via swa.vandeweyer@ezaartsport.be of telefonisch via
0473/732630.
Met vriendelijke groeten
Namens het bestuur
Swa Vandeweyer
Voorzitter K.F.C. Ezaart