Informatie

Terreinverantwoordelijke: Harry Vandoninck

Materiaal en kledij verantwoordelijke: Julien Hermans

Verantwoordelijke kantine: Sus Leirs