Lidgeld seizoen 2022 – 2023

Beste Ouders en spelers

De structuur en organisatie van Ezaart Sport heeft dit jaar weer wat meer vaste vorm gekregen. Onze club wordt op een meer professionele manier geleid en de spelers worden sportief naar een hoger niveau begeleid. De ouders die ingegaan zijn op de uitnodiging van de club en bestuur om de algemene vergadering van januari bij te wonen, hebben daar reeds inzage in gekregen. De ouders die deze afspraak gemist hebben, kunnen de presentatie nog raadplegen op de website van KFC Ezaart sport. https://ezaartsport.be/ Ezaart Sport is ondertussen in de wijde omgeving uitgegroeid tot een grote voetbalclub met een solide jeugdbegeleiding.

Onze Sportieve cel is van start gegaan met onder meer als doel aandachtig de sportieve vooruitgang van onze jeugdspelers en -trainers op te volgen, bijsturen waar nodig en toe te zien op een correcte doorgroei vòòr en tijdens het voetbalseizoen. Om ook die doelstelling te laten slagen, hebben we als club echter nog wel wat werk voor de boeg.

We hebben dit jaar ook beslist dat er 3 momenten zijn om de spelers in te schrijven. De momenten zijn:

● Van 1 augustus tot en met 18 september.

● Van 4 januari tot en met 22 januari.

● Op zondag en maandag bij het sinksentornooi.

In de tweede helft van april moet KFC Ezaart Sport aan de KBVB het aantal ploegen doorgeven die gaan deelnemen aan de competitie van 2022-2023. Voor ons is het dan ook van groot belang dat we het aantal spelers kennen die in competitieverband willen aantreden.

Daarom verzoeken we elke ouder vóór 20-04-2022 het lidgeld voor het volgend voetbalseizoen per kind over te maken. (Uitgezonderd spelers van U6 en U7, zij kunnen hun lidgeld in augustus vereffenen.) Indien je kind na deze datum toch nog lid wenst te blijven, betekent dat een meerkost van 25 euro om de voetballer terug in te schrijven bij de voetbalbond. Wij hopen van harte op jullie steun en tijdig alle lidgelden te mogen ontvangen.

Vrijetijd cheques van de gemeente Mol worden door onze club aanvaard als betalingsmiddel voor het lidgeld. Deze kunnen bezorgd worden aan de voorzitter Swa Vandeweyer. Denk ook aan het sportvoordeel van 15 Euro dat je ziekenfonds je jaarlijks uitbetaalt. In bijlage vind je een voorbeeld van een aanvraagformulier. Gebruik deze optie!!! Deze bezorg je aan je afgevaardigde en krijg je ingevuld terug, ten laatste op ons sinksentornooi. Je kan ook op woensdag 29 april tussen 18u en 20 u langskomen op de club en ze ter plaatse laten invullen.

Hieronder vindt U een overzicht terug van de lidgelden voor seizoen 2022 – 2023. Categorie Geboortejaar Lidgeld (voor 20/04/2022)

U6 – U9 2014 en jonger € 195,00

U10-U11 2012 – 2013 € 205,00

U12-U13 2010 – 2011 € 215,00

U14-U15 2008 – 2009 € 215,00

U16-U17 2006 – 2007 € 215,00

U21 2002 – 2005 € 230,00

Seniors 2000 en ouder € 245,00 Gelieve het lidgeld over te maken op het rekeningnummer BE06 7310 2609 7722 van KFC Ezaart Sport met de vermelding “Lidgeld 2022-2023 + Naam Voornaam Geboortedatum” .

Indien je om een welbepaalde reden het gevraagde lidgeld niet kan storten, verzoeken we je vriendelijk dit tijdig met Swa Vandeweyer te bespreken.

Met vriendelijke groeten Namens het bestuur Swa Vandeweyer Voorzitter K.F.C. Ezaart